• Rèm cuốn tự động là rèm cuốn được gắn thêm động cơ rèm tự động (motor tự động) vào và được điều khiển bằng thiết bị điều khiển từ xa (remort), công tắc hoặc ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng;
  • Rèm cuốn tự động được gọi bằng nhiều tên khác nhau như rèm sáo cuốn tự động, màn cuốn tự động, rèm cuốn thông minh, …
  • Thao tác điều khiển dễ dàng, có thể điều khiển cùng lúc nhiều bộ rèm, tích hợp được với nhà thông minh (smarthome).