GOLD & GLOBLE VIỆT NAM – RÈM CỬA VĂN PHÒNG

Không nỡ làm buồn lòng khách hàng đã tin tưởng LEO nên dù công trình tận TP Mới Bình Dường, LEO cũng … “vác rèm lên và tới”.

Công ty Gold & Globle Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc, sau khi tham khảo rất nhiều các đơn vị cung cấp, Gold & Globle Việt Nam đã tin tưởng và lựa chọn LEO. Dù công ty khá xa so với địa bàn hoạt động của LEO (KCN Mỹ Phước III Bình Dương), tuy nhiên để đáp lại sự tin tưởng của khách hàng, dù xa LEO cũng quyết … “vác rèm lên và tới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *