• Rèm roman là sản phẩm được lấy cảm hứng từ rèm cuốn và rèm vải, có thể nói rèm roman là một kiểu may của rèm vải;
  • Cấu trúc kiểu may xếp tầng, kéo gọn lên bên trên khi lấy ánh sáng;
  • Rèm roman phù hợp cho cửa sổ, vách kính. Với các cửa sổ, vách kính lớn nên chia ra làm nhiều bộ nhỏ liền kề, chia theo khung cửa/khung vách;
  • Rèm roman không phù hợp cho cửa đi, cửa ra vào thường xuyên.