• Rèm gỗ là một trong những loại rèm phổ biến hiện nay, được làm từ những lá gỗ tự nhiên xếp song song với nhau;
  • Rèm gỗ dễ dàng điều chỉnh cường độ ánh sáng bởi hệ thống thanh đỡ và dây đai cố định, dây kéo rèm;
  • Rèm gỗ phù hợp cho cửa sổ, vách kính. Với các cửa sổ, vách kính lớn nên chia ra làm nhiều bộ nhỏ liền kề, chia theo khung cửa/khung vách;
  • Rèm gỗ không phù hợp cho cửa đi, cửa ra vào thường xuyên.