• Rèm cuốn lên còn được gọi là rèm sáo (trừ rèm lá dọc) bao gồm các loại rèm: Rèm cuốn, rèm gỗ, rèm roman, rèm cầu vồng và mành ngang.
  • Các loại rèm này khi làm rèm tự động thì cần dùng động cơ rèm cuốn lên dạng ống.
  • Động cơ rèm cuốn lên rất đa dạng, đáp ứng được hầu hết các yêu cầu về rèm thông minh, dễ dàng lắp đặt và sử dụng.