• Rèm tự động là các loại rèm cửa được gắn thêm động cơ rèm (motor rèm cửa) và được điểu khiển thông qua thiết bị điều từ xa (remort), công tắc, hoặc ứng dụng trên điện thoại;
  • Rèm cửa tự động còn được gọi là rèm cửa điều khiển từ xa hay rèm cửa thông minh, có thể kết nối được với nhà thông minh (smart home);
  • Các loại rèm có thể gắn động cơ gồm: Rèm vải, rèm voan, rèm cuốn, rèm gỗ, rèm cầu vồng, rèm roman và rèm trần.